missile guidance

missile guidance
reaktyvinio sviedinio taikymas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Valdymo būdas, kuriuo raketai (reaktyviniam sviediniui) suteikiami skriejimo parametrai (kryptis, greitis ir kt.), nukreipiantys ją į naikinamąjį priešo objektą. Raketos (reaktyvinio sviedinio) taikymas gali būti autonominis, nuotolinis ir nusitaikymas. Autonomiškai nutaikant raketą prieš leidimą, jai nustatoma skriejimo programa, kurios atlikimą kontroliuoja raketoje esantys prietaisai. Nuotoliniame raketos (reaktyvinio sviedinio) taikyme nuolat nustatoma raketos padėtis taikinio atžvilgiu ir atitinkamai keičiama skriejimo trajektorija pagal komandas iš valdymo punkto arba pagal radiolokacinį spindulį. Nevaldomosios raketos (reaktyviniai sviediniai) nutaikomos suteikiant ↑leidimo įrenginio kreipikliui kryptį ir pakilimo kampą. atitikmenys: angl. missile guidance rus. наведение реактивного снаряда ryšiai: dar žiūrėkleidimo įrenginio kreipiklis dar žiūrėknusitaikymas dar žiūrėkraketos valdymas galutiniame trajektorijos ruože dar žiūrėkraketos valdymas viduriniame trajektorijos ruože susijęs terminasraketos taikymas

Artilerijos terminų žodynas – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2004.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • Missile guidance — A guided bomb strikes a practice target Missile guidance refers to a variety of methods of guiding a missile or a guided bomb to its intended target. The missile s target accuracy is a critical factor for its effectiveness. Guidance systems… …   Wikipedia

  • missile guidance — raketos nutaikymas statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. missile guidance vok. Raketenlenkung, f rus. наведение ракеты, n pranc. guidage de projectile réactif, m …   Radioelektronikos terminų žodynas

  • missile guidance — raketos taikymas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Valdymo būdas, kuriuo raketai (reaktyviniam sviediniui) suteikiami skriejimo parametrai (kryptis, greitis ir kt.), nukreipiantys ją į naikinamąjį priešo objektą. Raketos (reaktyvinio sviedinio) …   Artilerijos terminų žodynas

  • missile guidance — raketos valdymas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Tikslingas raketos valdymo sistemos valdomųjų įtaisų poveikis skriejančiai raketai, kuris sukuria valdomąsias jėgas ir momentus ir užtikrina raketos skriejimą apskaičiuota trajektorija. Raketos …   Artilerijos terminų žodynas

  • missile guidance system — raketos nutaikymo sistema statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. missile guidance system vok. Raketenlenksystem, n rus. система наведения ракеты, f pranc. système de guidage de projectile réactif, m …   Radioelektronikos terminų žodynas

  • missile guidance station — raketų nutaikymo stotis statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Įtaisų visuma taikinio ir raketos koordinatėms nuolat nustatyti, nutaikymo komandoms rengti ir jas raketai perduoti. Taikinio ir raketos koordinates nustato radiolokaciniai, optiniai,… …   Artilerijos terminų žodynas

  • missile guidance system — raketų valdymo sistema statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Aparatūros ir įtaisų kompleksas, skirtas raketai ir jos kovinei daliai skriejant valdyti. Raketų valdymo sistemą sudaro: matavimo davikliai, skaičiavimo ir vykdomieji įtaisai.… …   Artilerijos terminų žodynas

  • missile guidance system — raketų valdymo sistema statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Sistema, kuri skirta skriejimo informacijai įvertinti, jai su taikinio duomenimis susieti, skriejimo trajektorijai nustatyti ir reikiamoms komandoms raketos skriejimo valdymo sistemai… …   Artilerijos terminų žodynas

  • missile guidance system — raketos valdymo sistema statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Sistema, kuri įvertina skriejimo informaciją, susieja ją su taikinio duomenimis, nustato skriejimo trajektoriją ir perduoda reikiamas komandas raketos skriejimo valdymo sistemai.… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • missile guidance system — A system which evaluates flight information, correlates it with target data, determines the desired flight path of a missile, and communicates the necessary commands to the missile flight control system. See also missile control system …   Military dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”